Varsinais-Suomi on perinteisesti Kokoomuksen vankkaa kannatusaluetta. Myös tässä ennusteessa se säilyttää suurimman puolueen aseman parin prosenttiyksikön erolla kannatustaan kahdeksan prosenttiyksikköä kasvattavaan Keskustaan, joka nousee Varsinais-Suomen toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Molemmat kärkipuolueet ovat saaneet jalkeille kohtalaisen ehdokaslistan, jossa Keskustalla mandaattia hakevat suurimpana joukkona maanviljelijät ja kokoomuksella urapoliitikot tai heidän avustajansa.


SDP ja Perussuomalaiset ovat ennusteemme mukaan Varsinais-Suomen suurimpia menettäjiä. Molempien kannatus tippuu yli kolme prosenttiyksikköä. Osaltaan tämän selittää valtakunnallisen kannatuksen muutos, mutta lopullisessa tuloksessa vaikutusta tulee varmasti olemaan myös ehdokasasettelulla, joka nostaa esiin muutamia kysymyksiä: Kuka korvaa Paasion eduskunnassa puolen vuosisadan lähes tauottoman jakson jälkeen? Riittääkö Kike Elomaan noste myös näissä vaaleissa?


​Pienempien puolueiden kannatuksessa ei ole odotettavissa ennusteemme mukaan suuria vaihteluita. Vihreiden odotetaan saavan hieman suuremman äänimäärän, mutta muutos voi mahtua mielipidemittausten virhemarginaaliin.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

 

Kokoomuksen kannatuksen lasku ei näy paikkamärässä, vaan se saa ennusteemme mukaan edelleen neljä paikkaa Varsinais-Suomesta. Keskustan kannatuksen nousu näkyy paikkamäärän tuplautumisena ja nousuna Kokoomuksen rinnalle. Perussuomalaiset näyttävät pitävän kolme paikkaansa äänimäärän pudotuksesta huolimatta, mutta SDP:lle äänimäärän pudotus ei ole yhtä onnekas.


Vihreät ja RKP pitävät ainokaiset paikkansa, mutta Vasemmistoliiton äänimäärän ennustettu pieni pudotus vie heiltä toisen paikan. RKP ja Kokoomus ovat Varsinais-Suomessa vaaliliitossa. Simulaatiomme ei suoranaisesti mallinna vaaliliittoa, mutta äänimäärien pohjalta siinä on mahdollista yhteen lisäpaikkaan jommalle kummalle puolueelle.


​Tarkasteltaessa vertauslukuja viimeisen paikan saa Keskusta. Vasemmistoliitto on vertauslukulistassa seuraavana hamuamassa toista paikkaa. Reilun tuhannen äänen lisäys ennusteeseemme pudottaisi Keskustan paikan Vasemmistoliitolle. Toinen ennusteemme valossa epävarma paikka on Perussuomalaisten kolmas paikka. Parituhatta ääntä vähemmän ja tämä paikka menee Vasemmistoliitolle. Vaaliliiton merkitys on hieman arvaamaton, mutta sekä RKP:llä, että Kokoomuksella on mahdollisuus yhden paikan lisäykseen sen myötä. KD on kaukana äänikynnyksestä tässä vaalipiirissä. 


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 4 (0)
  • Perussuomalaiset 3 (0)
  • SDP 3 (-1)
  • Keskusta 4 (+2)
  • ​Vihreät 1 (0)
  • RKP 1 (0)
  • Vasemmistoliitto 1 (-1)
  • ​KD 0 (0)

Varsinais-Suomen vaalipiirikohtainen ennuste


​27.1.2015

 

15000 simuloinnin jälkeen Varsinais-Suomen vaalipiirissä Kokoomus säilyttää suurimman puolueen aseman. Koko valtakunnassa käyttämämme 66% äänestysaktiivisuus realisoituu Varsinais-Suomessa 67,3 äänestysprosentiksi, jolloin lähes 260000 ääntä tullaan antamaan valittaessa seuraavia kansanedustajia.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.