Ennusteemme lupaa Keskustalle jopa korkeampaa kannatusta kuin vuonna 2003. Viime vaaleihin lisäystä tulisi yli 11%-yksikköä, yli 50%. Historiallisesti Keskusta on ollut vaalipiirin suurin puolue, mutta nyt se nousee aivan omaan luokkaansa. 


Nykyiset päähallituspuolueet ovat Vaasan vaalipiirin suurimmat menettäjät.  Kokoomuksen kannatus laskee todennäköisesti reilut 3%-yksikköä ja SDP:n 5.5%-yksikköä. Perussuomalaisten kannatus laskee vain hieman ja RKP säilyttää asemansa toiseksi suurimpana puolueena. Pienempien puolueiden kannatuksessa ei merkittäviä muutoksia ole. KD:n kannatus laskee muita enemmän seuraten valtakunnallista mielipidemittausten kannatuslaskua.


Suuria muutoksia ehdokasasettelussa ei näissä vaaleissa ole. Eräs mielenkiintoinen vivahde on SDP:n entisen puheenjohtajan Jutta Urpilaisen äänimäärä ilman puheenjohtajan statusta. Pystyykö hän säilyttämään toisen paikan SDP:llä? 


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

 

Vaikka vaalipiiristä pääsee yksi kansanedustaja vähemmän eduskuntaan viime vaaleihin verrattuna, ei se vaikuta Keskustan huipputulokseen. Heidän kannatuksen nousu tuo kokonaiset kolme lisäpaikkaa ja nostaa heidän paikkamääränsä Vaasan vaalipiirissä seitsemään. Vaikka Keskusta on ollut vaalipiirin suurin puolue pitkään, nyt se nousee omaan sarjaansa paikkojen määrässä. 


Perussuomalaiset säilyttävät paikkamääränsä äänimäärän laskusta huolimatta. Muilla puolueilla ennustettu äänimäärän lasku näkyy myös paikkamäärässä. Kokoomus, SDP, RKP ja KD menettävät yhden paikan kukin. Tämä pudottaa SDP:n yhden edustajan puolueeksi Vaasan vaalipiirissä ja jättää KD:n kokonaan ilman edustajaa.


Kuten muutamissa muissakin vaalipiireissä, kilpailu viimeisistä paikoista on tiukkaa. Ennusteessamme Keskusta saa vaalipiirin viimeisen paikan. Sitä kärkkyvät ensisijaisesti KD, joka tarvitsee n.700 lisä-ääntä pitääkseen nykyisen paikkansa, ja RKP, joka tarvitsee n.1400 ääntä lisää ennsuteeseemme verrattuna. 


Muuten äänisiirtymien tulee olla suuria ennusteeseemme nähden, mikäli muiden puolueiden ​paikkamäärät johonkin muuttuisivat. Esim. SDP tarvitsisi yli 3000 ääntä (15%) lisää toisen paikan säilyttämiseen. Tämän tiedon valossa Keskustan kahdeksas paikkakin on tätä todennäköisempi.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 2 (-1)
  • Perussuomalaiset 3 (0)
  • SDP 1 (-1)
  • Keskusta 7 (+3)
  • ​Vihreät 0 (0)
  • Vasemmistoliitto 0 (0)
  • RKP 3 (-1)
  • ​KD 0 (-1)

Vaasan vaalipiirikohtainen ennuste


​30.1.2015

 

Keskusta ottaa takaisin viime vaaleissa menettämänsä kannatuksen. Äänestysaktiivisuudeksi Vaasan vaalipiiriin ennustamme 67.3%, jos valtakunnallinen äänestysprosentti on 66%. Laskua viime vaaleihin vain muutama prosentin kymmenys.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.