Uudenmaan osalta yllättävintä on muutosten vähäisyys vaikka kannatukset muuttuvatkin hiukan. Kuten valtakunnallisella tasollakin, keskustan kannatus laskee, perussuomalaisten ja RKP:n nousee. Vihreilläkin on havaittavissa vähäistä nousua. Muiden puolueiden osalta vähäistäkään liikettä ei ole edelliseen ennusteeseemme verrattuna tapahtunut.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

 

Kuten edellisessäkin ennusteessä, myös tällä kertaa yllättävintä on, että paikkajakaumaan ei muutoksia tule. Keskustan ennustetun kannatuksen lasku tosin näkyy viidennen paikan siirtymisellä vaaravyöhykkeeseen. Käytännössä samalla vertausluvulla viimeisessä kolmessa paikassa ovat kiinni SDP, perussuomalaiset ja keskusta. Vihreillä on vain hiukan parempi vertausluku heidän neljännelle paikalleen. 


​Kokoomus ja KD ovat vahvimmin kärkkymässä näitä paikkoja. KD:lle ennustamme noin 12500 äänen pottia, johon pitäisi lisäystä tulla tuhat ääntä, millä edustajapaikka Uudeltamaalta irtoaisi. Kokoomukselle ennusteemme lupaa reilua 115000 ääntä, johon lisää tarvittaisiin reilut 5000 ääntä, jotta yhdeksäs paikka tulisi. Viime ennsuteessamme lisä-äänien tarve oli n.3000 ääntä.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 8 (-3)
  • Perussuomalaiset 7 (0)
  • SDP 6 (-1)
  • Keskusta 5 (+3)
  • ​Vihreät 4 (+1)
  • RKP 3 (0)
  • Vasemmistoliitto 2 (+1)
  • ​KD 0 (-1)

Uudenmaan vaalipiirikohtainen ennuste


15.3.2015 Maaliskuun ennuste Uusimaa

27.2.2015 Helmikuun ennuste II Uusimaa

19.2.2015 Helmikuun ennuste Uusimaa

26.1.2015 Tammikuun ennuste Uusimaa


​22.3.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa myös Uudenmaan vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Uudenmaan äänestysprosentiksi n.68,6%. Tämä äänestysprosentti on korkein kaikista vaalipiirikohtaisista prosenteista. Ja koska Uusimaa on suurin vaalipiiri, äänioikeutettuja on lähes 750000, annettaneen siellä jälleen yli 500000 ääntä. Tämä on yli 150000 enemmän kuin missään muussa vaalipiirissä.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Suuresta äänimäärästä johtuen tämä vaalipiiri on yksi vaikeimmin mallinnettavista.