Edellisiin ennusteisiin verrattuna suurin yllätys on se, että muutoksia paikkajakoon ei ole. Kokoomus on edelleen suurin puolue myös paikkamäärällä mitattuna. Heille ennustamme runsasta 115000 ääntä, mutta 3000 ääntä enemmän ja he saavat yhdeksännen paikan. Menettäjänä tässä tilanteessa olisi perussuomalaiset, jotka ovat kiinni vaalipiirin viimeisessä paikassa.


Vaaravyöhykkeessä ovat myös SDP:n ja vihreiden viimeiset paikat. SDP:n äänimääräksi ennusteemme lupaa reilua 80000 ääntä, mutta reilut 4500 ääntä vähemmän pudottaisi paikkamäärän viiteen. Vihreiden osalta turvamarginaalia neljännen paikan pitämiseen on 3700 ääntä nykyiseen reiluun 55000 ääneen verrattuna.


​KD:n tilanne Uudellamaalla on sama kuin puolessakymmenessä muitakin vaalipiirejä. Kannatus on äänikynnyksen tuntumassa ja tässä ennusteessamme he tarvitsisivat vajaat 1000 ääntä ennustamamme reiluun 12000 ääneen verrattuna. Keskusta, vasemmistoliitto ja RKP tarvitsisivat suurempia muutoksia äänimääriin, jos haluaisivat lisäpaikkoja, tai jos nykyiset paikat olisivat uhattuna. Keskustan ja vasemmistoliiton laskeva kannatus tietenkin jatkuessaan vaikuttaa myös jollakin aikajänteellä heidän viimeisiin paikkoihinsa.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 8 (-3)
  • Perussuomalaiset 7 (0)
  • SDP 6 (-1)
  • Keskusta 5 (+3)
  • ​Vihreät 4 (+1)
  • RKP 3 (0)
  • Vasemmistoliitto 2 (+1)
  • ​KD 0 (-1)

 

Verrattuna viime ennusteeseemme SDP:n ja kokoomuksen kannatus ei muutu. Keskustan ja vasemmistoliiton osalta hienoinen lasku kannatuksessa on tosiasia. Kuten myös perussuomalaisten nousu. Muiden puolueiden kannatuksessa ei mainittavia eroja ole.


Pienetkin kannatuksen muutokset näkyvät paikkajaossa, koska annettavien äänien määrä on suuri ja viimeisten vertauslukujen ero eri puolueiden välillä hyvin pieni.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Uudenmaan vaalipiirikohtainen ennuste


27.2.2015 Helmikuun ennuste II Uusimaa

19.2.2015 Helmikuun ennuste Uusimaa

26.1.2015 Tammikuun ennuste Uusimaa


​15.3.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa myös Uudenmaan vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Uudenmaan äänestysprosentiksi n.68,6%. Tämä äänestysprosentti on korkein kaikista vaalipiirikohtaisista prosenteista. Ja koska Uusimaa on suurin vaalipiiri, äänioikeutettuja on lähes 750000, annettaneen siellä jälleen yli 500000 ääntä. Tämä on yli 150000 enemmän kuin missään muussa vaalipiirissä.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Suuresta äänimäärästä johtuen tämä vaalipiiri on yksi vaikeimmin mallinnettavista.