Paikkajakaumaan tämä vaikuttaa siten, että perussuomalaisten viimeinen paikka siirtyy kokoomukselle. Kisa on kuitenkin tiukka viimeisistä paikoista, sillä perussuomalaiset tarvitsevat n.1500 ääntä lisää ennustamaamme napatakseen takaisin tuon viimeisen paikan. KD:llä tarve on saman verran. Tosin suhteellisesti paljon enemmän.


Keskusta ja SDP ovat hieman vakaammilla vesillä viimeisten paikkojen suhteen, mutta prosenttiyksikön tiputus valtakunnallisessa kannatuksessa saattaa viedä ne paikat.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 9 (-2)
  • Perussuomalaiset 6 (-1)
  • SDP 6 (-1)
  • Keskusta 5 (+3)
  • ​Vihreät 4 (+1)
  • RKP 3 (0)
  • Vasemmistoliitto 2 (+1)
  • ​KD 0 (-1)

 

Kuten Helsingissäkin, myös Uudellamaalla näkyy perussuomalaisten kannatuksen kasvu joissakin vaalipiireissä, mutta valtakunnallisella tasolla mittaukset eivät tätä tue. Se johtaa vaalipiireissä, joissa alueellisista mittauksista on jo aikaa heidän kannatuksensa laskuun. Käytännössä kaikki muut puolueet KD:tä lukuunottamatta kasvattavat kannatustaan. 


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Uudenmaan vaalipiirikohtainen ennuste


22.3.2015 Maaliskuun ennuste II Uusimaa

15.3.2015 Maaliskuun ennuste Uusimaa

27.2.2015 Helmikuun ennuste II Uusimaa

19.2.2015 Helmikuun ennuste Uusimaa

26.1.2015 Tammikuun ennuste Uusimaa


​12.4.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa myös Uudenmaan vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Uudenmaan äänestysprosentiksi n.68,6%. Tämä äänestysprosentti on korkein kaikista vaalipiirikohtaisista prosenteista. Ja koska Uusimaa on suurin vaalipiiri, äänioikeutettuja on lähes 750000, annettaneen siellä jälleen yli 500000 ääntä. Tämä on yli 150000 enemmän kuin missään muussa vaalipiirissä.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Suuresta äänimäärästä johtuen tämä vaalipiiri on yksi vaikeimmin mallinnettavista.