Tämä mielenkiinto tosin näyttää hiipuvan, sillä vedonlyöntikertoimina ilmaistuna RKP:llä kerroin on tippunut jo alle 1.4.  


Aiemmissa vaaleissa kovin kisa on ollut suurimman puolueen paikasta. Tällä  hetkellä tässä kisassa suosikin ja takaa-ajajien väliin mahtuu ilmaa melko paljon. Kaikki on mahdollista niin kauan kuin emme ole saavuttaneet 100%, mutta näiden mielipidetiedusteluiden valossa ennusteemme alkaa Keskustan kannatuksen osalta olla hyvin lähellä tuota maagista numeroa.


Edelliseen ennusteeseemme nähden Vasemmistoliitto on hieman kuronut kaulaa Vihreisiin. Erot todennäköisimmissä paikkamäärissä 15-14 ja valtakunnallisissa kannatusprosenteissa 8.3 - 8.0 ovat kuitenkin hyvin vähäiset, joten kisa viidennestä paikasta jatkuu mielenkiintoisena.


Viimeisessä parissa verrataan RKP:n ja KD:n todennäköisyyksiä saavuttaa seitsemäs sija vaaleissa. Vaikka paikkamääräisesti ennustettuna tämä kilpa näyttää hyvin selvältä vaalitavasta ja - matematiikasta johtuen, on koko valtakunnan ääniä laskettaessa vielä pientä mielenkiintoa nähtävissä. 

​​

Nämä todennäköisyydet voivat muuttua hyvinkin suuresti, jos ennusteemme puolueiden kannatuksen osalta muuttuu. SDP:n pieni kannatuksen tasainen kasvu näkyy heidän ohittaessaan Perussuomalaiset toiseksi todennäköisimpänä puolueena toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Tosin täytyy muistaa, että tämä todennäköisyys pohjautuu valtakunnalliseen äänimäärään, eikä lopulliseen paikkajakoon. Kuten koko maan vaaliennusteestamme ilmenee, Perussuomalaiset saavat monien vaalipiirien viimeisiä paikkoja, joka tarkoittaa enemmän edustajapaikkoja pienemmällä absoluuttisella äänimäärällä.


​Kuten kakkossijasta, viidenneksi suurimman puolueen paikasta on käynnissä tasaväkinen kisa. Vaikka ennustamamme puoluekannatus ja myöskin sen todennäköisyys ovat Vasemmistoliitolla ja Vihreillä lähes identtiset, laskiessamme todennäköisintä puoluetta viitospaikalla pientä eroa syntyy. Alla olevasta kuvasta näkyy todennäköisyyksien kehitys viidenneksi suurimman puolueen paikkaan.

Todennäköisimmät voittajat

 

17.2.2015 - Todennäköisyydet helmikuun alku


24.2.2015


Simulointimme pohjalta olemme laskeneet todennäköisyyksiä puolueiden suuruusjärjestykselle. Vaikka puolueiden kannatus näyttää tasaväkiseltä, ei se sitä välttämättä käytännössä ole. Nytkin ennusteissamme on helppo ryhmitellä kolme tasaväkistä porukkaa: Kokoomus, PS ja SDP, jotka kamppailevat kakkostilasta, Vasemmistoliitto ja Vihreät, jotka tavoittelevat viidenneksi suurimman puolueen statusta, sekä RKP ja KD, jotka kisaavat vaalien seitsemännestä sijasta.


Vaikka kakkostila on äänimäärillä mitattuna hyvin tasainen kilpa, simuloidessamme vaalit kymmeniätuhansia kertoja voimme laskea kuinka monta kertaa kukin puolue olisi toiseksi suurin. Alla olevasta kuvasta näkyvät todennäköisyydet kakkostilaan Kokoomuksen, SDP:n ja PS:n välillä. Aikajana muodostuu viimeisestä neljästä ennusteestamme, jotka on tehty aina uusien valtakunnallisten mielipidemittausten julkistuksen myötä. Samalla olemme kehittäneet jatkuvasti simulointimalliamme, joka tarkentuu kohti vaaleja mentäessä.