Savo-Karjalan vaalipiirissä valitaan 16 kansanedustajaa. Tämä on yksi edustaja enemmän kuin nykyinen yhteenaskettu kansanedustajien määrä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiireistä.


Keskustan suuri kannatus näkyy myös suurena määränä kansanedustajia. Heidän paikkamääränsä nousisi nykyisestä yhteenlasketusta viidestä seitsemään paikkaan. Vaikka Perussuomalaiset menettävät runsaasti ääniä, he saavat pitää kaikki kolme paikkaansa. Kun tämä sama kuvio toistuu monissa vaalipiireissä, täytyy pohtia kuinka lähellä he todellista Jytkyä olivat muutamalla kymmenellätuhannella lisä-äänellä neljä vuotta sitten.


Nykyiset hallituspuolueet eivät pysty paikkojaan pitämään, vaan molemmat menettävät yhden paikan. Kokoomukselle tämä tarkoittaa vain yhtä paikkaa Savo-Karjalan vaalipiirissä. Samassa yhden paikan kastissa ovat myös Vasemmistoliitto ja Vihreät. Siihen saattaa hyvinkin nousta myös KD, vaikka ennusteemme ei paikkaa lupaakaan.


Tarkasteltaessa vertauslukuja ilmenee, että Keskustan seitsemäs paikka ei ole kirkossa kuulutettu. Sitä havittelee ensisijaisesti Kokoomus, joka tarvitsee tuhat lisä-ääntä ennusteeseemme verrattuna napatakseen vaalipiirin viimeisen paikan. Myöskään Vihreiden ainoa paikkaa ei voida sanoa varmaksi. 700 ääntä vähemmän ja Kokoomus ottaa tämän paikan. SDP:n, Perussuomalaisten ja Vasemmistoliiton kannatukseen pitäisi tulla huomattavia muutoksia ennusteeseemme nähden, mikäli heidän paikkamääränsä tästä muuttuvat.


Ja kuten aiemmin mainitsimme, Kokoomus ei ole Keskustan ja Vihreiden paikkojen ainoa uhka. KD:n kokonaisäänimäärän tulee olla lähes 12000 ääntä, jotta he yhden paikan saisivat. Tälläisiin äänimääriin puolue on yltänyt vain Kari Kärkkäisen raivokkaalla kampanjoinnilla vuosituhannen alun vaaleissa.Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 1 (-1)
  • Perussuomalaiset 3 (0)
  • SDP 3 (-1)
  • Keskusta 7 (+2)
  • ​Vihreät 1 (+1)
  • Vasemmistoliitto 1 (0)
  • ​KD 0 (0)

 

Ennusteemme lupaa Keskustalle reilulla erolla suurimman puolueen asemaa Savo-Karjalan vaalipiirissä. Vaikka he olivat suurin puolue Pohjois-Savon vaalipiirissä, kiilasi SDP suurimmaksi puolueeksi Pohjois-Karjalassa neljä vuotta sitten. Kun laskemme yhteen viime vaalien vaalipiirikohtaiset tulokset, on Keskusta selkeä voittaja myös tässä vertailussa. Muut suuret puolueet menettävät n.10000 ääntä viime vaaleihin nähden.


Kuten monissa muissakin etelän vaalipiirien ulkopuolisissa piireissä, Kokoomuksen kannatus on laskenut suhteessa valtakunnalliseen kannatukseen vaali vaalien perään. Ja kuten täälläkin, hyötyjä on lähes pääsääntöisesti ollut Keskusta. Viime vaaleissa tasaväkisesti tämän alueen suurimman puolueen asemasta kamppailleet SDP ja Perussuomalaiset ovat nytkin samoilla lukemilla, mutta SDP kerää hieman enemmän ääniä.


Pienemmistä puolueista Vasemmistoliitto nousee suurimmaksi ennen Vihreitä ja KD:tä. Vihreiden kannatus säilyy ennustuksemme mukaan samalla tasolla kuin neljä vuotta sitten, mutta Vasemmistoliitto ja KD kasvattavat äänimääräänsä.


Savo-Karjala on yksi vaalipiireistä, joissa ehdokasasettelu voi ratkaista paljon. Koska emme sitä simulaatioissamme huomioi, on syytä kommentoida asiaa hieman. Istuvista kansanedustajista SDP:n Kari Rajamäki ei enää ole ehdolla. Tippuuko SDP:n kannatus vieläkin enemmän ilman hänen panostaan? Vielä suurempi kiinnostus kohdistuu KD:n Sari Essayahiin. Hänen suuri EU-vaalien äänimääränsä ja vakaa kannatus nostanee KD:n äänimäärää ennustettua korkeammalle.


Vaalipiiriuudistus - laki Cronberg - säädettiin juuri tällaisiä tapauksia varten: pienemmän puolueen suositulle ehdokkaalle, joka ei saattaisi muuten ylittää pienen vaalipiirin piilevää äänikynnystä. Katsotaan mitä ennusteemme sanoo todennäkösimmästä paikkajakaumasta. 


Savo-Karjalan vaalipiirikohtainen ennuste


​29.1.2015

 

Savo-Karjalan vaalipiiri syntyi Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan vaalipiirien yhdistämisen tuloksena. Kuten Kaakkois-Suomikin tämä vaalipiiri on ensimmäistä kertaa käytössä näissä vaaleissa. Tämänkin uuden vaalipiirin simulointi on haastavampaa kuin "vanhojen" vaalipiirien, koska historiallista dataa ei ole. Äänestysaktiivisuudeksi Savo-Karjalassa ennustamme 63.3%, jos valtakunnallinen äänestysprosentti on 66%. Tämä ei paljoa poikkea historiallisista äänestysprosenteista Pohjois-Savossa tai Pohjois-Karjalassa.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.