Missä välissä kannatus heiluu?

Olemme analyyseissämme laskeneet todennäköisimmät paikkamäärät eri puolueille tuleviin eduskuntavaaleihin. Tämä ei tietenkään ole mikään absoluuttinen totuus, vaan kymmenientuhansien simulaatioiden pohjalta laskettu kaikkein todennäköisin tulos. Mitkä ovat sitten ne vähemmän todennäköiset, mutta edelleen mahdolliset tulokset?

Käymme tässä artikkelissa läpi puolue puolueelta paikkamäärän hajonnan, joka on tilastollisesti merkittävä (95% tuloksesta osuu tähän vaihteluväliin). Kuten kaikki muutkin ennusteemme, myös tämä pohjautuu osaltaan valtakunnallisiin mielipidetiedusteluihin, joten jos ne ovat väärässä, on myös ennusteemme väärässä.

Keskusta 49-59 paikkaa

Keskustan paikkamäärä on omassa kastissaan. Sen paikkahajonta on ollut kymmenen paikan paikkeilla koko vuoden. Haarukka on vuoden alusta tippunut pykälän alaspäin. Samoin todennäköisimmän tuloksen sijainti paikkahaarukassa on laskenut keskikohdan yläpuolelta sen alapuolelle.

Keskusta ottaa ennusteemme mukaan Varsnais-Suomen vaalipiirissä viimeisen paikan, mutta kärkkyy ensimmäisenä tippujana lisäpaikkaa viidessä vaalipiirissä. Helsingissä, Hämeessä ja Pirkanmaalla ennusteessamme on keskustan osalta vähiten paikkavaihtelua.

Perussuomalaiset 30-39 paikkaa

Todennäköisin paikkamäärä perussuomalaisten osalta on ollut hyvin vakaa koko vuoden ajan. Paikkahaarukka on hieman laajentunut, koska puolueen kannatuksen ennustaminen ilman selkeää suuntaa on muita puolueita hankalampaa. Todennäköisin paikkamäärä on haarukan yläosassa.

Perussuomalaiset ovat ennusteessamme ottamassa viimeisen edustajapaikan kolmessa vaalipiirissä. Vain Kaakkois-Suomen vaalipiirissä perussuomalaiset ovat ensimmäisenä kärkkymässä lisäpaikkaa. Pohjois-Savossa, Vaasassa ja Lapissa ennusteemme on kaikkein vakain perussuomalaisten osalta.

Kokoomus 33 – 39

Toisesta sijasta taisteleva kokoomus on samoilla paikoilla perussuomalaisten ja SDP:n kanssa. Kaikkien puolueiden maksimipaikkamäärät ovat samat, mutta paikkahaarukan alaraja on kokoomuksella kaikkein korkein. Toisaalta kokoomuksen todennäköisin paikkamäärä on paikkahaarukan alareunassa, joten kääntämällä tiukat kisat puolelleen, kokoomuksella on eniten voitettavaa todennäköisimpään paikkamäärään nähden.

Kokoomus on ottamassa viimeisen paikan Helsingin vaalipiirissä ja on ensimmäinen paikan menettäjä kahdessa muussa vaalipiirissä, joten lisäpaikat vaativat mieluummin tuhansia kuin satoja ääniä eri vaalipiireissä. Kokoomuksen kannatus on ollut ennusteessamme hyvin vakaata pienellä hajonnalla ja korkealla todennäköisyydellä. Tämä näkyy myös vaalipiirikohtaisessa paikkaennusteessa, jossa puolessa vaalipiireissä paikkaennuste ennustaa vain yhtä paikkamäärää.

SDP 32 – 39

SDP:n paikkaennuste on lähes identtinen kokoomuksen kanssa. Paikkahaarukka on yhden paikan suurempi ja todennäköisin paikkamäärä on viimeisessä ennusteessamme yksi kokoomusta enemmän. Molempien kannatus on sahannut hyvin pienin muutoksin 17% paikkeilla, joten paikkaennusteen identtisyys ei ole yllätys.

Kahdessa vaalipiirissä SDP ottaa viimeisen paikan. Mutta yhdessäkään vaalipiirissä SDP ei ole vertausluvussa viivan alla ensimmäisenä. Tämän pohjalta voidaan todeta, että SDP:n paikkamäärän nostaminen 35:stä tarvitsee kokoomuksen tavoin enemmän kuin muutamia satoja ääniä lisää ennusteeseemme nähden vaalipiireittäin. Viidessä vaalipiirissä emme ennusta SDP:lle paikkahajontaa vaan yhtä paikkamärää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan huomattavia äänisiirtymiä, jotta paikkamäärät tästä muuttuisivat.

Vasemmistoliitto 12 – 18

Vasemmistoliitto kamppailee tiiviisti vihreiden kanssa viidenneksi suurimman puolueen asemasta. Todennäköisin paikkamäärä on paikkahaarukan yläpäässä, joten menetettävää on ennusteeseemme nähden enemmän kuin voitettavaa.

Kolmessa vaalipiirissä ennusteemme mukaan vasemmistoliitto on ottamassa viimeisen paikan. Vain Varsinais-Suomen vaalipiirissä vasemmistoliitto on ensimmäisellä putoajan paikalla. Puolet vaalipiireistä näyttää yhtä paikkaennustetta, joten niissä emme oleta muutoksia ennusteeseemme. Kuten äänimäärällä mitattuna, myös paikkamäärillä mitattuna kisa on tiukka vihreiden kanssa.

Vihreät 10 – 17

Verrattuna vasemmistoliittoon, vihreiden paikkahaarukka on yhden pykälän isompi ja hieman pienemmillä numeroilla. Todennäköisimmän tuloksen eroa on kaksi paikkaa vasemmistoliiton hyväksi. Vihreiden osalta kysymys on lähinnä viime vaalien asemien takaisin saamisesta ja kannattajien äänestämisestä mielipidemittausten mukaisesti.

Kolmessa vaalipiirissä vihreät ovat kärkkymässä lisäpaikkaa. Heidän paikoistaan ei yksikään ole viimeisen putoajan paikalla. Kolmessa vaalipiirissä vihreillä ei ole realistisia mahdollisuuksia edustajapaikkaan ja kahdessa vaalipiirissä paikkamäärä ei todennäköisesti ennusteestamme muutu. Ennustamista hankaloittaa useissa vaalipiireissä äänikynnyksen rajalla keikkuva kannatus. Jos näissä vaalipiireissä vihreät saavat paikat, niin he ohittavat vasemmistoliiton.

RKP 8 – 9

RKP:n kannatus ei kovin paljoa viime vuosikymmeninä ole muuttunut. Sama vakaus on näkynyt myös ennusteissamme. RKP:lla on mahdollisuuksia edustajiin neljässä vaalipiirissä. Näissä vaalipiireissä vain Vaasassa ennustamme paikkahajontaa kolmen ja neljän paikan välillä. Muissa vaalipiireissä emme usko paikkamäärien muutoksia ennusteeseemme.

Kristillisdemokraatit 0 – 6

Kristillisdemokraatit ovat monissa vaaleissa tuplanneet paikkamääränsä vaaliliittojen avustuksella. Nyt vetoapua vaaliliitoista ei ole ja viime vaaleista hieman laskenut kannatus aiheuttaa monia kysymyksiä KD:n paikkamäärän suhteen.

Ennustuksessamme todennäköisin paikkamäärä KD:lle on kaksi edustajaa. Näistä toinen on vaalipiirin viimeinen paikka. Neljässä vaalipiirissä KD on hyvin lähellä paikkaa vaikka ei missään olekaan ensimmäinen viivan alla oleva vertausluku.