Kuka nousee kakkoseksi?

 

15.3.2015


Iltalehti julkaisi uusimman mielipidemittauksen. Vaikka otos on pienempi (1000 haastateltua) kuin muilla tutkimuslaitoksilla, on uusimmalla mielipidemittauksella aina arvoa. Lisäsimme tämän mielipidemittausdatan lisäksi myös päivitetyn äänioikeutettujen määrän jokaisesta vaalipiiristä. Tämän äänioikeutettujen määrän pohjalta tehdyn ennusteen äänimäärät eri vaalipiireissä kertovat ennusteessa simuloituja äänimääriä, eikä niillä ole mitään tekemistä viime vaaleissa annettujen äänien kanssa.


Keskustan kannatus on edelleen hieman laskenut edelliseen ennusteeseemme. Samalla heidän ennustetun tuloksensa todennäköisyys on kasvanut. Tämä johtuu vaalien lähestymisestä, mutta osaltaan myös korkeasta (75%) mielipiteensä ilmaisseiden määrästä viime mittauksessa.


​Kokoomuksen ja SDP:n kannatus ei ennusteessamme ole muuttunut. Molempien kannatus on vakiintunut 17 prosentin paikkeille ja myöskin kannatuksen todennäköisyys on hieman kasvanut. Perussuomalaisten kannatus on noussut 0.3 %-yksikköä edelliseen ennusteemme nähden. 

Koko maan tulosten ennuste

 

Ennustamme puolueiden prosentuaalista kannatusta ja paikkamäärää kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Tämä koko maan tulosten ennuste on laadittu eri vaalipiirien tulosten pohjalta ja siinä käytetään valtakunnallista 66% äänestysaktiivisuutta. Alla olevista linkeistä pääsee katsomaan aiempia ennusteita ja muita ennusteisiimme liityviä kommentteja.

 

Muiden puolueiden osalta vasemmistoliiton kannatus on laskenut hieman, mutta muut ovat pysyneet samoissa lukemissa verrattuna valtakunnallista kannatusta edelliseen ennusteeseemme. 


Alla näkyvät kaikkien todennäköisimmät kannatusluvut koko maan äänimäärinä mitattuna.

 

Keskusta on menettänyt yhden paikan Savo-Karjalan vaalipiirissä. Tämä paikka on myös simulaatiomme valossa menossa kristillisdemokraateille. Jo aiemmin olemme ennakoineet KD:n mahdollisuuksia hyviksi yhteen paikkaan Sari Essayahin vetämänä Savo-Karjalan vaalipiirissä. Keskusta ottaa viimeiset paikat Varsinais-Suomen, Kaakkois-Suomen ja Vaasan vaalipiireissä.


Toinen sija on näiden vaalien mielenkiintoisin kamppailu. Perussuomalaiset ovat hienoisessa nousussa myös tässä ennusteessa, joka lisää heidän kannatuksen todennäköisyyden hajontaa.  Paikkamäärillä mitattuna ei edelliseen ennusteeseen nähden muutoksia näiden kolmen puolueen osalta ole. Perussuomalaiset ottavat kolmen vaalipiirin viimeiset paikat ja pystyvät näin ollen hyödyntämään äänensä kansanedustajapaikoiksi paljon viime vaaleja paremmin.


Vasemmistoliiton, vihreiden ja RKP:n ennustetut paikkamäärät säilyvät samoina tässä ennusteessa.


KD:n osalta siis toinen edustaja tulisi Savo-Karjalasta. Vaikka heidän kannatuksensa ei juuri ole muuttunut, tiukoissa kisoissa viimeisistä paikoista muiden puolueiden kannatuksen tippuminen nostaa KD:n mahdollisuuksia eri vaalipiirien viimeisiin paikkoihin.


Tässä vielä muutokset viime vaalien paikkalukuihin:


  • Keskusta 55 (+20)
  • ​Perussuomalaiset 36 (-3)
  • Kokoomus 34 (-10)
  • ​SDP 34 (-8)
  • Vihreät 14 (+4)
  • ​Vasemmistoliitto 16 (+2)
  • ​RKP 8 (-1)
  • KD 2 (-4)


Ennusteemme tarkentuu kohti vaaleja mentäessä ajan kuluessa ja jokaisen uuden mielipidemittauksen julkistamisen jälkeen.

 


Kun laskemme vaalipiirikohtaiset tulokset yhteen, ennustamamme eduskunnan paikkajako näkyy alla olevassa kuvassa.