Emme tällä kertaa päivitä vaalipiirikohtaisia sivuja, mutta käymme tässä läpi myös niitä muutoksia. Loppuviikosta tulevan Ylen viimeisen mielipidemittauksen jälkeen teemme lopullisen ennusteemme, jossa käydään vaalipiirit jälleen tarkemmin läpi.


​Paikkamuutoksia edelliseen ennusteeseen tulee muutamia. Helsingissä niitä ei tule, mutta keskustan kannatuksen tippuminen näkyy heidän toisen paikkansa lisääntyvänä epävarmuutena. Käytännössä kahdesta viimeisestä paikasta kamppailevat kokoomus, keskusta ja vihreät. Yksi jää sunnuntaina nuolemaan näppejään.


Uudellamaalla sitten ennustamme keskustalle yhden paikan tiputusta neljään. Tämä paikka menisi perussuomalaisille, joka sen viime ennusteessamme menetti... Uudellamaalla valtakunnalliset kannatusvaihtelut näkyvät selvimmin ja viimeisistä 2-3 paikasta käytävä kisa on hyvin tiukka kokoomuksen, perussuomalaisten, vihreiden, keskustan ja KD:n kesken.


Seuraava muutos paikkamääriin tulee Varsinais-Suomessa, jossa edellisessä ennusteessa keskustalta paikan ottanut vasemmistoliitto menettää sen tässä simulaatiossa perussuomalaisille. Myös täällä muutama sata ääntä ratkaisee viimeisen paikan. Satakunnassa ja Hämeessä ei paikkamuutoksia tällä kertaa tule.


​Pirkanmaalla kisa viimeisistä paikoista on ollut äärimmäisen tasainen ja nyt kokoomus nappaa paikan vasemmistoliitolta. Täällä näiden puolueiden lisäksi KD, SDP, vihreät ja PS ovat vertauslukuja laskettaessa muutaman sadan sisässä kun tarkastellaan viimeistä kolmea paikkaa.


​Kaakkois-Suomessa keskusta ottaa takaisin kuudennen paikan, nyt SDP:n kustannuksella. KD on käytännössä tasoissa näiden kahden puolueen kanssa kisassa viimeisestä paikasta. Savo-Karjalan vaalipiirissä ei muutoksia viime ennusteeseemme nähden ennusteta.


Vaasan vaalipiirissä ​perussuomalaiset vievät viimeisen paikan muutaman sadan äänen erolla SDP:hen. Kokoomuksen, keskustan ja KD:n paikat ovat myös vaaravyöhykkeessä, jos kannatus hieman notkahtaa. Lisäpaikkaa kärkkyy lähinnä SDP:n lisäksi RKP. Keski-Suomessa ei paikkamäärissä muutoksia ole, mutta keskustan kanntuksen lasku on tiputtanut sen viimeiselle paikalle vertauslukuvertailussa. SDP ja vihreät vaanivat muutaman tuhannen äänen päässä.


Paikkajakauma Oulun ja Lapin vaalipiireissä on sama kuin edellisessä ennusteessamme. 


Kokonaisuudessaan perussuomalaiset saa ennustuksessamme 38 paikkaa vaikka ääniä on SDP:tä vähemmän, jolle ennustamme 33:n paikkaa. Miten tämä on mahdollista? Perussuomalaiset saavat ns. viimeisen paikan viidessä vaalipiirissä ja toiseksi viimeisen kahdessa muussa. Kuten tässä artikkelissa kerroimme, osa äänistä menee aina hukkaan. Viime vaaleissa vaalijärjestelmä  ei suosinut perussuomalaisia, jotka "hukkasivat" yli 75000 ääntä. Nyt he pystyvät hyödyntämään äänensä paljon paremmin ja vain reilut 30000 ääntä ei johda kansanedustajapaikkaan. SDP:lle ennustamme kyseiseksi luvuksi 95000, joten heidän paikkamääränsä jää suuremmasta äänimäärästä huolimatta pienemmäksi.


Koska perussuomalaisten 38 paikkaa on aivan ennustamamme paikkahaarukan yläpäässä (30-39), voi pienelläkin äänimäärän tiputuksella olla huomattava merkitys paikkamäärään. SDP:llä paikkahaarukka on 32-40, joten heillä vastaavasti pieni kannatuksen kasvu voi tuoda useamman lisäpaikan.


Olemme tehneet lisäksi vertailevan laskelman vaalipiirikohtaisten gallupien mukaan. Jos näitä ei jossakin ole tehty, olemme käyttäneet omaa ennustettamme. Näissä vaalipiirien paikat on laskettu puhtaasti gallupien mukaan, eikä tässä ole käytetty mitään simulaatioita tai muita laskentamalleja. Tässäkin vertailussa paikkamäärät ovat suurten puolueiden osalta samansuuntaiset: Keskusta 52, perussuomalaiset  35, SDP 34, kokoomus 34. 


Tässä oman ennustuksemme muutokset viime vaalien paikkalukuihin:


  • Keskusta 52 (+17)
  • ​Perussuomalaiset 38 (-1)
  • Kokoomus 36 (-8)
  • ​SDP 33 (-9)
  • Vihreät 14 (+4)
  • ​Vasemmistoliitto 15 (+1)
  • ​RKP 8 (-1)
  • KD 3 (-3)

 


Kun laskemme vaalipiirikohtaiset tulokset yhteen, ennustamamme eduskunnan paikkajako näkyy alla olevassa kuvassa.

 

Keskustan ohella myös vihreät ja vasemminstoliitto ovat menettäneet hieman kannatustaan edelliseen ennusteeseemme nähden. Suhteellisesti suurin kasvu on ollut KD:llä, jonka kannatus on nyt korkeammalla kuin kertaakaan ennustuksissamme aiemmin.


Alla näkyvät kaikkien todennäköisimmät kannatusluvut koko maan äänimäärinä mitattuna.

Jatkuuko perussuomalaisten nousu?

 

15.4.2015


Helsingin Sanomat julkaisi viimeisen gallupinsa ennen vaaleja. Keskustan muissa gallupeissa näkynyt lasku jatkuu ja perussuomalaiset nousevat samoihin lukemiin kokoomuksen ja SDP:n kanssa. Olemme tätä jo ennustaneet useissa ennusteissamme. Ainoa uhka keskustan voitolle on heille kannatuksen mielipidemittauksissa ilmoittaneiden äänestäjien jääminen kotiin äänestämisen sijaan. Epävarmojen äänestäjien osuus ei kohdistu vain yhdelle puolueelle, joten nykyisillä äänestysprosenteilla yksin epävarmojen äänestäjien äänillä ykköspaikka ei muutu.


Koko vuoden jatkunut tiukka kisa kakkospaikasta hyödyttää siinä mukana olevia puolueita keskustan kustannuksella. Jokunen kuukausi sitten kommentoimme, että puolue, joka saa hieman eroa muihin kilpailijoihin kakkospaikasta kamppailtaessa, saa nostetta, joka voi olla huomattava. Vielä ei kukaan tätä nostetta siipiensä alle ole kunnolla saanut.


Tähän ennusteeseemme olemme käyttäneet seitsemää vaalipiirikohtaista (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Häme, Keski-Suomi, Kaakkois-Suomi, Savo-Karjala ja Vaasa) maakuntalehtien teettämää mielipidemittausta osana ennustettamme. Muista vaalipiireistä vastaavia ei ole julkaistu, joten niissä ennusteemme perustuu valtakunnallisiin mittauksiin ja omaan laskentamallimme. 


Ajaessamme valtakunnallisia todennäköisimpiä tuloksia simulaatiossamme, näkyy keskustan kannatuksen lasku 0.6%-yksikön tiputuksena 22.8%:iin. Koska osa äänestäjistä on jo äänensä antanut ja viimeisetkin sen viiden päivän sisällä tekevät, korostuu viimeisten gallupien merkitys mallissamme tulevaisuuden trendien sijaan.


Edellisessä ennusteessamme kokoomus, SDP ja perussuomalaiset sopivat 0.7%-yksikön sisään. Nyt nämä puolueet ovat jälleen puristautuneet 0.5%-yksikön sisään. Kannatusten todennäköisyyttä tarkasteltaessa, kokoomuksen kannatus tällä tasolla on kaikkein todennäköisin ja perussuomalaisten osalta kannatuksen hajonta on suurempaa. SDP majailee näiden kahden välissä tarkasteltaessa kuinka todennäköistä vajaan 17%:n kannatus on. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että perussuomalaisilla on paremmat mahdollisuudet muita kahta puoluetta suurempaan kannatukseen, mutta samalla yhtäläinen korkeampi todennäköisyys myös niitä pienempään tulokseen valtakunnallisia ääniä laskettaessa. On käytännössä mahdotonta sanoa mikä puolue on toiseksi suurin äänimäärällä mitattuna.


Koko maan tulosten ennuste

 

Ennustamme puolueiden prosentuaalista kannatusta ja paikkamäärää kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Tämä koko maan tulosten ennuste on laadittu eri vaalipiirien tulosten pohjalta ja siinä käytetään valtakunnallista 66% äänestysaktiivisuutta. Alla olevista linkeistä pääsee katsomaan aiempia ennusteita ja muita ennusteisiimme liityviä kommentteja.