Muutoksia viime ennusteeseemme on melko vähän. Keskustan kannatus on muutaman kymmenyksen noussut ja Kokoomuksen vastaavasti laskenut. Perussuomalaisille ennustamme 0.5%-yksikköä pienempää kannatusta tammikuun lukuihin nähden. Vastaavasti SDP:n kaikkien todennäköisin kannatus on noussut saman puoli prosenttiyksikköä. ​Vasemmistoliitto on ohittanut Vihreät ja RKP kasvattanut hieman lisää eroa KD:hen. 


Kun laskemme vaalipiirikohtaiset tulokset yhteen, ennustamamme eduskunnan paikkajako näkyy alla olevassa kuvassa.

 

Pienempien puolueiden osalta ei suuria muutoksia ole tapahtunut. Vasemmistoliitto ja Vihreät kisaavat rinta rinnan viidennestä sijasta. Viimeinen pari on RKP ja KD, joiden kannatus on pyörinyt neljän prosenttiyksikön paikkeilla. Nyt RKP näyttää vetävän hieman eroa.


Alla näkyvät kaikkien todennäköisimmät kannatusluvut koko maan äänimäärinä mitattuna.

Koko maan tulosten ennuste

 

Ennustamme puolueiden prosentuaalista kannatusta ja paikkamäärää kevään 2015 eduskuntavaaleissa. Tämä koko maan tulosten ennuste on laadittu eri vaalipiirien tulosten pohjalta ja siinä käytetään valtakunnallista 66% äänestysaktiivisuutta. Alla olevista linkeistä pääsee katsomaan aiempia ennusteita ja muita ennusteisiimme liityviä kommentteja.

 

Keskusta on viime ennusteeseemme nähden saanut yhden paikan lisää. Tämä paikka tulisi Oulun vaalipiiristä. Kuten puoluekohtaisessa ennusteessamme analysoimme, on Keskustalla hyvin todennäköisesti vähintään 50 paikkaa. Päivitetyn ennusteen myötä tämä määrä ei ainakaan pienene.


Toisesta sijasta käytävä kamppailu on edelleen hyvin mielenkiintoinen. Vaikka Kokoomus on Perussuomalaisia suurempi puolue absoluuttisilla äänillä mitattuna, saavuttaa Perussuomalaiset saman paikkamäärän. Tämän johtuu siitä, että Perussuomalaiset saavuttavat monissa vaalipiirissä ns. viimeisen paikan, eli maksimoi ääniensä käytön. Edelliseen ennusteeseemme nähden Kokoomuksen paikkamäärä säilyy samana, mutta Uudellamaalla Perussuomalaiset menettävät yhden paikan SDP:lle. Muutamien viime aikoina julkaistujen mielipidemittausten pohjalta muitakin muutoksia on tapahtunut, mutta nämä ovat viimeisimpien simulaatioiden pohjalta tulevat tulokset.  


Vihreillä on yksi paikka vähemmän, mutta jo vaalipiirikohtaisessa analyysissä ennustamamme paikkamäärä on 15. Tämä johtuu monissa vaalipiireissä äänikynnyksellä tasapainoilevasta mahdollisesta Vihreiden ainoasta edustajasta. Kymmenissätuhansissa simuloienneissa välillä viimeiset paikat menevät toisille, välillä Vihreille.


KD:n osalta tilanne on sama kuin edellisessäkin ennusteessa. Yksi paikka, mutta viidessä muussa vaalipiirissä paikka on hyvin lähellä. Yksittäisten ehdokkaiden ja kampanjoinnin merkitys on huomattava KD:n paikkamäärää ennustettaessa.


Tässä vielä muutokset viime vaalien paikkalukuihin:


  • Keskusta 57 (+22)
  • ​Perussuomalaiset 35 (-4)
  • Kokoomus 35 (-9)
  • ​SDP 34 (-8)
  • Vihreät 14 (+4)
  • ​Vasemmistoliitto 15 (+1)
  • ​RKP 8 (-1)
  • KD 1 (-5)


Ennusteemme tarkentuu kohti vaaleja mentäessä ajan kuluessa ja jokaisen uuden mielipidemittauksen julkistamisen jälkeen.

Kova kisa kakkospaikasta

 

21.2.2015


Viimeisten mielipidemittausten valossa vaalien kiinnostavin kisa tulee kakkospaikasta. Keskusta näyttää vakiinnuttaneen kannatuksensa omilla luvuillaan ja ilman suuria mullistuksia ottaa vaalien ykköspaikan. Kuten alla olevasta kuvasta ilmenee, Keskustan kannatuksen hajonta on pienentynyt ja samalla todennäköisyys ennustetusta tuloksesta kasvanut. Tämä johtuu lähinnä mielipidemittausten tulosten pienestä hajonnasta ja vaalien lähestymisestä. Mitä lähemmäs vaaleja menemme, sitä pienempi hajonta tuloksissamme on.


Toisesta sijasta kamppailu on hyvin tiukkaa. Kuten aiemmissakin ennusteissamme, seuraavat kolme puoluetta ovat lähes samoissa lukemissa. Suurin ero viime ennusteeseemme on SDP:n hienoisesta noususta johtuva heidän todennäköisen kannatuksen alan kasvu ja ennusteen vaihteluvälin laajeneminen. Nyt kaikkien kakkossijasta taistelevien puolueiden valtakunnallisen kannatuksen todennäköisyyskäyrät ovat lähes identtiset, koska Kokoomuksen ja Perussuomalaisten hajonta on vastaavasti pienentynyt.