Kaakkois-Suomen vaalipiirissä valitaan 17 kansanedustajaa. Tämä on yksi edustaja vähemmän kuin nykyinen yhteenaskettu kansanedustajien määrä Etelä-Savon ja Kymen vaalipiireistä.


Keskustan kannatuksen nousu näkyy myös todennäköisimmässä kansanedustajien paikkamäärässä. Nykyisen neljän paikan sijaan he saisivat kuusi edustajaa.  Siinä missä Keskusta on saamassa kaksi uutta paikkaa, on SDP menettämässä kaksi paikkaa. Vaikka Perussuomalaiset ovat äänimäärässä mitattuna suurin häviäjä, paikkoja he menettävät vain yhden. Kokoomus säilyttää paikkamääränsä vaikka äänimäärä tippuukin.


Vaalipiiriuudistus tehtiin ensisijaisesti pienentämään piilevää äänikynnystä pienissä vaalipiireissä. Tämän odotettiin suosivan pienempiä puolueita, mutta miltä tulokset tuhansien simulaatioiden jälkeen niiden osalta näyttävät? Ainoan edustajan pienistä puolueista läpi Kaakkois-Suomessa saa Vihreät. Se ei varmaankaan ole vaalipiiriuudistuksen ansiota, sillä olihan Vihreillä kansanedustaja pienimmästä, Etelä-Savon vaalipiiristä jo nykyistä edellisellä vaalikaudella.


​Vertauslukuja tarkastellessamme viimeinen läpimenijä tulee Keskustasta. Käytännössä vain parisataa lisä-ääntä KD:lle säilyttäisi yhden paikan heillä. Vihreiden ainokainen paikka on myöskin kaikkea muuta kuin varma. Reilu tuhat ääntä vähemmän ja heidän vertauslukunsa on pienempi kuin KD:n.  Vasemmistoliitto tarvitsisi vajaat tuhat lisä-ääntä saavuttaakseen yhden paikan Keskustan kustannuksella. Ja jotta kilpailu viimeisistä paikoista ei olisi liian laimeaa, 1500 ääntä Perussuomalaisille tai 2000 ääntä lisää SDP:lle ennusteeseemme nähden turvaisivat heille menetetyn paikan.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 3 (0)
  • Perussuomalaiset 3 (-1)
  • SDP 4 (-2)
  • Keskusta 6 (+2)
  • ​Vihreät 1 (+1)
  • Vasemmistoliitto 0 (0)
  • ​KD 0 (-1)

 

Ennusteemme lupaa Keskustalle suurimman puolueen asemaa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Laskettaessa yhteen viime vaalien äänimääriä Etelä-Savon ja Kymen vaalipiireissä neljä vuotta sitten suurin puolue oli SDP kannoillaan Perussuomalaiset. Näin ollen Keskusta loikkaa kolmannelta paikalta kärkeen lähes 15000 äänen erolla.


Muut suuret puolueet sen sijaan menettävät kannatustaan. Suurimman pudotuksen kokee Perussuomalaiset, mutta sekä SDP:n että Kokoomuksen äänimäärätkin tippuvat tuhansia ääniä viime vaaleista. Pienemmillä puolueilla myös äänimäärien pudotukset ovat pienempiä. Vihreät nousee vaalipiirin viidenneksi suurimmaksi puolueeksi. Yleisesti isompien puolueiden ja heidän ehdokkaidensa kampanjat ovat suurempia ja kattavat laajan maantieteellisen alueen. Kun nyt ehdokkaita on käytännössä puolet viimekertaista vähemmän, saattaa pienten puolueiden tulos vähentyä enemmänkin.


​Kuten aiemmin todettua, ehdokasasettelu ei vaikuta ennustukseemme. Uudessa vaalipiirissä lähes kaikki nykyiset kansanedustajat pyrkivät jatkokaudelle, joten suuria muutoksia ennusteeseemme ei sieltä ole tulossa.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Kaakkois-Suomen vaalipiirikohtainen ennuste


​29.1.2015

 

Kaakkois-Suomen vaalipiiri syntyi Etelä-Savon ja Kymen vaalipiirien yhdistämisen tuloksena. Tämä vaalipiiri on ensimmäistä kertaa käytössä näissä vaaleissa. Vaalipiirin simulointi on haastavampaa kuin "vanhojen" vaalipiirien, koska historiallista dataa ei ole. Käytännössä olemme yhdistäneet vanhojen vaalipiirien datan uuden vaalipiirin mallin inputiksi. Mallin yksinkertaisuutta puoltaa se, että lähihistoriassa ei ole vastaavia tapauksia, joiden varaan voisimme algoritmejä rakentaa. Äänestysaktiivisuudeksi Kaakkois-Suomessa ennustamme 64.3%, jos valtakunnallinen äänestysprosentti on 66%. Se tosin voi olla alhaisempikin, koska monilla seutukunnilla ei omaa tai oman puoluen ehdokasta ole.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.