Paikkojahan Helsingin vaalipiirissä on yksi enemmän kuin viime vaaleissa. Tämä paikka menee Keskustalle. Hieman yllättävästi muita muutoksia paikkoihin simulaatiomme ei tarjoa. Yllättävintä on se, että Kokoomuksen kannatuksen tippuminen 3.5%lla ei vaikuta sen paikkamäärään Helsingissä.


Vertauslukuja tarkasteltaessa Kokoomus saa viimeisen paikan ja Vihreät jää muutaman prosenttiyksikön noususta huolimatta ensimmäiseksi lisäpaikan kärkkyjäksi. Tähän tarvittaisiin ennustamallamme äänestysprosentilla reilut 4000 lisä-ääntä simulaatiomme nykytuloksiin verrattuna.


Muiden puolueiden osalta ei paikkamäriin muutoksia ilman suuria äänimäärien heilahteluita simuloinnin tulokseemme tule. Tietysti yllä mainitut muutokset simulaatiommetuloksen äänimäärissä Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten osalta vaikuttavat myös paikkalukuihin, mutta näiden muutosten tulee olla erota ennusteestamme huomattavasti. Alla vielä muutokset viime vaalien tuloksiin.


  • Kokoomus 6
  • Vihreät 4
  • SDP 4
  • Perussuomalaiset 3
  • Keskusta 2 (+1)
  • Vasemmistoliitto 2
  • RKP 1​


 

 

Kokoomuksen lasku näkyy myös Helsingissä, jossa reilun 27%n kannatus muuttuisi vajaaseen 24%iin. SDP ja Perussuomalaiset pitävät asemansa ja Vihreät saisivat pari prosenttiyksikköä lisää ääniä. Keskustan odotetaan tuplaavan kannatuksensa Helsingissä ja pääsevän jopa korkeampiin lukuihin, joissa he olivat vuoden 2003 vaaleissa. RKP:n ja KD:n kannatus pyörii samoissa lukemissa kuin neljä vuotta sitten.


Vasemmistoliitto pomppasi viime vaaleissa eri sarjaan ja lähes tuplasi äänimääränsä. Simulaation tuloksena ei tällä kertaa ole vastaavaa pomppausta. Kuten simulointimallia esitellessämme mainitsimme, ei se ota huomioon ehdokasasettelua tai yksittäisiä ehdokkaita. Oliko viime vaalin tulos Helsingissä Vasemmistoliitolla pysyvä tason nosto, muutamien ehdokkaiden aiheuttama hurmos vai jotain muuta, on hankala ennustaa. Erityisesti puheenjohtaja Arhinmäen henkilökohtainen kannatus, joka on saattanut entisestään kasvaa lyhyellä oppositiotaipaleella, voi nostaa Vasemmistoliiton kannatuksen korkeammalle kuin simulaatiomme tulokset näyttävät.


Toinen vastaava keskustelu ehdokasasettelun merkityksestä tulee esiin Perussuomalaisilla. Koko maan kuudenneksi suurin ääniharava Jussi Halla-Aho ei ole ehdolla vaan keskittyy EU-parlamentaarikon uraan. Tämän muutoksen vaikutusta mallimme ei tunnista, mutta missä Vasemmistoliiton kannatus voi nousta ehdokasasettelun myötä, saattaa se Perussuomalaisilla laskea. 


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Helsingin vaalipiirikohtainen ennuste


​26.1.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa Helsingin vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Helsingin äänestysprosentiksi n.68%. Ja nämä äänestysprosentit ovat todellisia prosentteja kaikista äänioikeutetuista, eivät ulkosuomalaisia vähätteleviä numeroita, joissa vain Suomen rajojen sisäpuolella äänestävät lasketaan. Esim. viime vaalien oikea valtakunnallinen äänestysprosentti oli 67,4%, johon ennustamme nyt pientä laskua. Mutta kuten mainittua, äänestysprosentin muutos ei merkittävästi muuta vaalien lopputulosta.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Hajonta on yleisesti vaalipiireissä vastannut koko maan äänien jakaumaa, joten emme näytä äänien hajaumia jokaisen vaalipiirin osalta.