Keskustan kannatuksen lasku ei vielä uhkaa heidän toista paikkaansa, mutta jos tähän trendiin ei muutosta tule, saattaa punainen piste tulla myös keskustan palkin päälle. Perussuomalaisten tasainen nousu on myös lisännyt heidän äänipuskuriaan viimeiseen paikkaan nähden. Tällä hetkellä SDP:n viimeisen paikan vertausluku on perussuomalaisten vastaavaa pienempi.


​Viimeisen paikan kisa kiihtyy kokoomuksen ja vihreiden välillä. Jos edellisessä ennusteessamme näiden puolueiden äänimäärien ero oli vajaat 4000 ääntä, on se nyt kutistunut vajaaseen 3000 ääneen. Nähtäväksi jää miten viime hetkellä nimetyt ehdokkaat vaikuttavat kokoomuksen kannatukseen. Viime vaalien ääniharavan Jan Vapaavuoren reilut 10000 ääntä etsivät uutta kotia.


Tässä vielä todennäköisimmät paikkamäärät ja vertailu viime vaalien tuloksiin.


  • Kokoomus 6
  • Vihreät 4
  • SDP 4
  • Perussuomalaiset 3
  • Keskusta 2 (+1)
  • Vasemmistoliitto 2
  • RKP 1​


 

 

Parin mielipidemittauksen vaikutukset ovat suuremmat kuin viime ennusteisiin vaikuttaneet pienemmät mittaukset. Suurimmat muutokset ovat keskustan lasku ja vihreiden nousu. Perussuomalaiset ovat myös jatkaneet nousuaan ja RKP:n suhteellinen nousu on myös huomattavaa. Pienempiä muutoksia ovat kokoomuksen ja vasemmistoliiton lasku.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Helsingin vaalipiirikohtainen ennuste


15.3.2015 Maaliskuun ennuste Helsinki

26.2.2015 Helmikuun ennuste II Helsinki

18.2.2015 Helmikuun ennuste Helsinki

26.1.2015 Tammikuun ennuste Helsinki


​21.3.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa Helsingin vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Helsingin äänestysprosentiksi n.68%. Ja nämä äänestysprosentit ovat todellisia prosentteja kaikista äänioikeutetuista, eivät ulkosuomalaisia vähätteleviä numeroita, joissa vain Suomen rajojen sisäpuolella äänestävät lasketaan. Esim. viime vaalien oikea valtakunnallinen äänestysprosentti oli 67,4%, johon ennustamme nyt pientä laskua. Mutta kuten mainittua, äänestysprosentin muutos ei merkittävästi muuta vaalien lopputulosta.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Hajonta on yleisesti vaalipiireissä vastannut koko maan äänien jakaumaa, joten emme näytä äänien hajaumia jokaisen vaalipiirin osalta.