Kuten aiemminkin, puolueiden paikat muuttuvat jokaisessa simulaatiossa Uudenmaan osalla. Verrattuna edelliseen ennusteeseemme, Ylen gappupin tulokset muuttivat Uudellamaalla yhden paikan. Edellisessä ennusteessa perussuomalaisilta lähtenyt paikka tulee takaisin, mutta tällä kertaa menettäjänä ei olekaan SDP vaan kokoomus.  


Näiden kahden viime ennusteissa paikkoja lisänneiden puolueiden lisäksi vihreät ovat vaaravyöhykkeessä menettää neljännen paikkansa. Näitä kolmea paikkaa kärkkyvät ensisijaisesti KD ja kokoomus.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 8 (-3)
  • Perussuomalaiset 7 (0)
  • SDP 6 (-1)
  • Keskusta 5 (+3)
  • ​Vihreät 4 (+1)
  • RKP 3 (0)
  • Vasemmistoliitto 2 (+1)
  • ​KD 0 (-1)

 

Verrattuna viime ennusteeseemme SDP jatkaa hivuttavaa nousuaan, perussuomalaiset käänsivät laskun nousuksi, keskusta nousun laskuksi ja KD jatkaa laskuaan. Muutokset eivät ole kovin suuria, mutta Uudellamaalla pienilläkin muutoksilla on merkitystä. Varsinkin kamppailtaessa viimeisistä paikoista.


Etelä-Suomen Media oli tehnyt ennen tätä viimeistä ennustettamme mielipidemittauksen, jossa otanta oli pienehkö, mutta tulokset samnasuuntaisia ennusteemme kanssa. Suurimmat erot olivat perussuomalaisten ja vihreiden kannatuksessa, joita ennusteemme povaa korkeammaksi mielipidetiedusteluun nähden. Perussuomalaisten osalta lähes kaikki on puheenjohtaja Timo SOinin varassa. Mikäli hän saa tuulta purjeisiin vaikka Välimeren suunnalta, on nykyisen paikkamäärän säilyttäminen mahdollista. Vihreiden osalta mielipidemittauksen pieni otos saattaa vääristää tulosta. Sama on mahdollista myös KD:n osalla.


Paikkamääriä vertailtaessa alueellisen mielipidemittauksen ja oman ennusteemme eroa on tasan yksi paikka: Vihreät saavat paikan vähemmän, joka menee KD:lle. KAikkien muiden puolueiden paikkamäärät ovat samat kuin edellisessä ennusteessamme. 


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Uudenmaan vaalipiirikohtainen ennuste


19.2.2015 Helmikuun ennuste Uusimaa

26.1.2015 Tammikuun ennuste Uusimaa


​27.2.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa myös Uudenmaan vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Uudenmaan äänestysprosentiksi n.68,6%. Tämä äänestysprosentti on korkein kaikista vaalipiirikohtaisista prosenteista. Ja koska Uusimaa on suurin vaalipiiri, annettaneen siellä jälleen yli 500000 ääntä, joka on yli 150000 enemmän kuin missään muussa vaalipiirissä.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Suuresta äänimäärästä johtuen tämä vaalipiiri on yksi vaikeimmin mallinnettavista.