Verratessamme tätä ennustetta edelliseen, ei paikkojen osalta muutoksia ole. Olemme lisänneet grafiikkaan värikoodit, jotka kertovat äänikynnyksen molemmilla puolilla keikkuvat paikat. Punainen kertoo mahdollisuudesta yhden paikan menetykseen ja vihreä yhteen lisäpaikkaan. Helsingissä Kokoomuksen ja Perussuomalaisten osalta viimeiset paikat ovat vaarassa ja niitä lähimpänä metsästää Vihreät.


  • Kokoomus 6
  • Vihreät 4
  • SDP 4
  • Perussuomalaiset 3
  • Keskusta 2 (+1)
  • Vasemmistoliitto 2
  • RKP 1​


 

 

Kuten valtakunnankin tasolla, Helsingissäkin vaalipiirikohtaiset muutokset ovat melko pieniä. Muutamia prosenttiyksikön kymmenyksiä suuntaan ja toiseen. Ehdokasasettelu on elänyt muutamien tunnettujen nimien osalta. Jan Vapaavuori tähtää pankkimaailmaan ja Kokoomus yrittää Tapani Ruokasen ja Eija-Riitta Korholan avulla paikata tätä aukkoa. Olli Rehn palaa todella ranskalaiselta visiitiltä europarlamentin puheenjohtajistosta kamppailemaan äänistä Helsingissä.


Koska simulointimallimme ei juurikaan ehdokasasettelua ota huomioon, eivät nämäkään em. nimet vaikuta ennusteeseemme juurikaan. Monesti viime hetken muutokset ehdokasasettelussa ovat nollasummapeliä, jolla tappiot vain pyritään minimoimaan.​ 


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Helsingin vaalipiirikohtainen ennuste


26.1.2015 Tammikuun ennuste Helsinki


​18.2.2015

 

Simulointiemme valossa Kokoomus säilyttää suurimman puolueen asemansa Helsingin vaalipiirissä. Valtakunnallisen äänestysprosentin ollessa 66%, ennustamme Helsingin äänestysprosentiksi n.68%. Ja nämä äänestysprosentit ovat todellisia prosentteja kaikista äänioikeutetuista, eivät ulkosuomalaisia vähätteleviä numeroita, joissa vain Suomen rajojen sisäpuolella äänestävät lasketaan. Esim. viime vaalien oikea valtakunnallinen äänestysprosentti oli 67,4%, johon ennustamme nyt pientä laskua. Mutta kuten mainittua, äänestysprosentin muutos ei merkittävästi muuta vaalien lopputulosta.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina. Hajonta on yleisesti vaalipiireissä vastannut koko maan äänien jakaumaa, joten emme näytä äänien hajaumia jokaisen vaalipiirin osalta.