Paikkajakaumassa ei ole muutosta edelliseen ennusteeseen nähden. Erot viimeisistä paikoista ovat kasvaneet ja SDP:n viimeinen paikka on hieman turvatumpi heidän kannatuksensa nousun johdosta. Vihreiden tulisi tällä kertaa saada yli 500 ääntä enemmän kuin ennustamme yhteen edustajapaikkaan. Ei mahdotonta, mutta haastavampaa kuin edellisessä ennusteessamme.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 3 (0)
  • Perussuomalaiset 2 (-1)
  • SDP 4 (0)
  • Keskusta 3 (+1)
  • ​Vihreät 0 (0)
  • Vasemmistoliitto 1 (0)
  • ​KD 1 (0)

 

Verrattaessa edellistä ennustettamme näihin numeroihin, on pieniä muutoksia havaittavissa. SDP on kasvattanut johtoaan, kisa kakkospaikasta Kokoomuksen ja Keskustan välillä on lähes tasoissa ja Perussuomalaiset ovat pudonneet hieman. Vihreiden ja Vasemmistoliiton kannatus on suunnilleen sama, mutta KD:n kannatus on vähentynyt hieman.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Hämeen vaalipiirikohtainen ennuste


​28.1.2015 Tammikuun ennuste Häme

 

26.2.2015


Simulaatioidemme pohjalta todennäköisimmässä tuloksessa SDP säilyttää suurimman puolueen aseman Hämeessä. Vaalipiirin ennustettu äänestysaktiivisuus on 65,2% äänestysprosenttia, jos valtakunnallinen äänestysprosentti on 66%. Äänestysaktiivisuus on vaihdellut viimeisen 15 vuoden aikana 65% molemmin puolin, josta tämä vaali ei tee poikkeusta.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.