Tämä näkyy myös muutoksena paikkajakaumassa. Perussuomalaiset nousevat muiden suurten puolueiden rinnalle kolmeen paikkaan SDP:n kustannuksella. Kannatuksen heilahdus on yllättävän suuri, sillä SDP:n tulisi saada n.3000 ääntä enemmän ennusteeseemme nähden, jotta he neljännen paikan saisivat. 


​Vihreillä lisä-äänten tarve ennustamaamme on n.1400 ääntä. KD:n paikka on numeroiden valossa edelleen suhteellisen turvattu, mutta periaatteessa yhden henkilön varassa oleva äänipotti on altis heilahteluille.


Tässä vielä todennäköisimmän paikkamäärän muutos edellisiin vaaleihin nähden:


  • Kokoomus 3 (0)
  • Perussuomalaiset 3 (0)
  • SDP 3 (-1)
  • Keskusta 3 (+1)
  • ​Vihreät 0 (0)
  • Vasemmistoliitto 1 (0)
  • ​KD 1 (0)

 

Häme on yksi vaalipiiiri, jossa olemme käyttäneet vaalipiirikohtaista ennustetta simulaatiomme tukena. Osin tämän vaikutuksesta keskusta nousee kokoomuksen ohi kakkoseksi. SDP:n kannatus on edellisennustetta alempi, mutta kuten mainittua, nämä luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia. Keskustan lisäksi, perussuomalaiset ovat nostaneet kannatustaan Hämeessä.


Se miten nämä kannatusprosentit muuttuvat kaikkien todennäköisimmin paikoiksi selviää alla olevasta kuvasta.

Hämeen vaalipiirikohtainen ennuste


23.3.2015 Maaliskuun ennuste II Häme

15.3.2015 Maaliskuun ennuste Häme

26.2.2015 Helmikuun ennuste II Häme

20.2.2015 Helmikuun ennuste Häme

​28.1.2015 Tammikuun ennuste Häme

 

12.4.2015


Simulaatioidemme pohjalta todennäköisimmässä tuloksessa SDP säilyttää suurimman puolueen aseman Hämeessä. Vaalipiirin ennustettu äänestysaktiivisuus on 65,2% äänestysprosenttia, jos valtakunnallinen äänestysprosentti on 66%. Äänestysaktiivisuus on vaihdellut viimeisen 15 vuoden aikana 65% molemmin puolin, josta tämä vaali ei tee poikkeusta.


Alla näkyvässä kuvassa ovat puolueiden todennäköisimmät kannatusluvut prosentteina.