Ennakkoäänestys alkaa

 

3.4.2019


Puolueiden kannatukset ovat vaihdelleet viimeisen neljän vuoden aikana huomattavasti. Viime vaalien suurin puolue keskusta oli  suurin puolue tai ainakin kilpailussa suurimman puolueen paikasta 2017 kuntavaaleihin asti. Sen jälkeen piikkipaikalla ovat olleet ensin kokoomus ja sen jälkeen SDP. Muita suuria edellisten vaalien jälkeen tulleita muutoksia ovat olleen perussuomalaisten lähes 10%- yksikön romahtaminen eduskuntavaalituloksesta 8% paikkeille ja uusi nousu kamppailemaan ainakin toiseksi suurimman puolueen paikasta viime aikoina. Vihreät käväisivät välillä jopa maan toiseksi suurimpana puolueena vajoten takaisin viidenneksi suurimmaksi, mutta heidän nykytasonsa on selkeästi korkeampi kuin viime eduskuntavaalien tulos.


​Accuscore on simuloinut jokaisen vaalipiirin tulokset ja laskenut ne yhteen valtakunnalliseksi kannatukseksi ja uuden eduskunnan paikkamääräksi. Vaalit tuovat tullessaan suuria muutoksia eduskunnan voimasuhteisiin ja paikkamääriin. Alla on viimeinen YLE:n (29.3.) mielipidemittauksen jälkeen tehty ennuste puolueiden valtakunnallisesta kannatuksesta.


Lopullinen ennuste

 

13.4.2019


Vaalien viime metreillä on ollut muutamia hyvin selkeitä trendejä. SDP:n kannatus laskee melko jyrkästi. Kokoomuksen ja vihreiden hieman loivemmin. Keskustan kannatuksen lasku on pohjansa saavuttanut ja perussuomalaiset nousevat raketin lailla. Vielä mielenkiintoisemmaksi asian tekee aiempien vaalien mielipidemittausten virheet. SDP:n ja vihreiden osalta gallupit ovat pitäneet kutinsa kohtalaisen hyvin. Keskustalla gallupit ovat näyttäneet viimeisissä kolmissa eduskuntavaaleissa parempia tuloksia kuin vaalipäivän iltana on tullut. Kokoomuksella ja perussuomalaisilla on taas vastakkainen tulos, sillä heidän kannatuksensa on ollut gallupeja parempaa. Perussuomalaisille uskaltaa nytkin ennustaa parempaa kannatusta kuin kolmen viimeisen mielipidemittauksen keskiarvo 14.9% on. Kokoomuksen osalta tilanne on hankalampi, koska heidän kannatuksensa on ollut laskussa. Pysähtyykö lasku vai muuttuuko mielipidemittausten ja vaalituloksen trendi? Alla näkyy Accuscoren lopullinen ennuste äänimäärien suhteen. 


 

SDP on ennusteessa selkeästi ykköspaikalla. Heidän kannatuksensa suunta oli viimeisessä YLE:n gallupissa selvästi alaspäin, mutta etumatka näyttää riittävän voittoon. Kokoomus on yhtä selkeästi ennusteen kakkonen, mutta kolmannesta sijasta kisa on huomattavasti tiukempi. Keskustan, perussuomalaisten ja vihreiden välillä eroa on reilu %-yksikkö ja erityisesti perussuomalaiset ovat olleet nousussa mielipidemittauksissa. Ryhmä muut pitää tässä ennusteessa sisällään myös siniset. 


Alla näkyy puolueiden kannatuksen hajonta.

Eduskuntavaalit 2019

 

Ennustamme puolueiden prosentuaalista kannatusta ja paikkamäärää kevään 2019 eduskuntavaaleissa. Tämä koko maan tulosten ennuste on laadittu eri vaalipiirien tulosten pohjalta ja siinä käytetään valtakunnallista 67.5% äänestysaktiivisuutta. Alla olevista linkeistä pääsee katsomaan aiempia ennusteita, joita on julkaistu Iltalehdessä Vaalitietäjät juttusarjan yhteydessä.

 

Paikkamäärässä mitattuna edelliseen ennusteeseemme suurimman hyvin tekevät perussuomalaiset. Heidän nousunsa rokottaa erityisesti SDP:tä, mutta myös muitakin puolueita. Vaaleissa taitaa käydä kuten neljä vuotta sitten, jolloin kokoomus sai enemmän ääniä, mutta perussuomalaiset enemmän edustajapaikkoja. Alla näkyy viimeisen ennusteen paikkajakauma.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatukseen liittyy paljon enemmän hajontaa ja epävarmuustekijöitä, kuin keskustan tai erityisesti SDP:n ja vihreiden kannatuksessa. Perussuomalaisten ja kokoomuksen osalta vaihteluväli selittyy molempien osalta kahdella asialla. Perussuomalaisten kannatus on nousussa, eikä huippua ole vielä mielipidemittauksissa nähty. Toisaalta kokoomus on kaikissa viime vaaleissa onnistunut loppukirissä ylittämään gallupien tulokset. Jos nämä trendit jatkuvat, sijoittuu molempien kannatus käyrien oikeaan reunaan. Jos tällä kertaa näin ei tapahdu, on tuloksena vaalitulos käyrien vasemmasta reunasta. YLE:n mielipidemittaus perinteisesti näyttää perussuomalaisille korkeampia ja kokoomukselle matalampia lukuja kuin muut mittaukset. Tämä lisää osaltaan hajontaa ennusteessa.


Kun laskemme vaalipiirikohtaiset tulokset yhteen, ennustamamme eduskunnan paikkajako näkyy alla olevassa kuvassa.

 

Vertailtaessa edustajapiakkoja kannatusmittauksiin, ei suuria eroja ole. Perussuomalaiset saivat jo aiemmissa ennusteissa enemmän paikkoja kuin vihreät, vaikka heidän äänimäärä jäi pienemmäksi. Nyt myös äänimäärän ennustetaan olevan vihreitä korkeampi, mutta paikkamäärissä se ei suuresti realisoidu. Itse asiassa perussuomalaisten äänistä menee "hukkaan" - eli ei johda suoranaisesti eduskuntapaikkaan - lähes 80000. Tämä on suurin määrä kaikista puolueista. Pienikin kannatuksen nousu nostaisi paikkamäärää ja pienentäisi näitä "hukkaan" meneviä ääniä.


​Paikkamääriin muutoksia on odotettavissa seuraavasti. SDP:llä on tulossa viimeinen paikka kahdessa vaalipiirissä ja vain yhdessä he ovat kärkkymässä lisäpaikkaa ensimmäisenä tippujana vertausluvun myötä. Jos äänimäärä ei suuresti muutu, ei paikkamääräänkään ole odotettavissa suuria muutoksia. Kokoomuksen osalta he ovat ottamassa viimeisen paikan kahdessa vaalipiirissä ja kärkkyvät lisäpaikkaa kolmessa. Ehkäpä paikkamäärä voi pienellä kannatuksen muutoksella nousta yhdellä.


Keskustan äänimäärän pienikin nousu voi tuoda lisäpaikan (tai Helsingin tapauksessa sen ainoan) Helsingissä, Pirkanmaalla, Kaakkois-Suomessa ja Vaasassa. Vastaavasti pieni pudotus äänimäärässä vie viimeiset paikat Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Lapissa (jossa tosin seuraavakin vertausluku kuuluu keskustalle). Perussuomalaisten paikkamäärä on melko varmasti ennustettu, jos äänimääräennuste pitää kutinsa. He ovat kärkkymässä viimeisenä putoajana lisäpaikkaa vain Keski-Suomen vaalipiirissä. Samankaltainen tilanne on vihreillä, joille viimeinen paikka on tulossa Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, mutta muissa vaalipiireissä ei pieni äänimäärän heilahtelu vaikuta paikkamäärään.


RKP:n vuosia jatkunut tasainen kannatus näyttää nytkin tuovat vajaat 10 paikkaa heille. Muutosta viime vaaleihin ei tule, mutta yksi paikka muuttuu Uudeltamaalta Vaasan vaalipiiriin, jossa RKP vie ennusteen mukaan viimeisen paikan ja nostaa paikkamääränsä neljään. KD:n paikat tulevat yksittäisistä vaalipiireistä ja ainoastaan Kaakkois-Suomessa heidän paikkansa on viimeinen vertauslukuja vertailtaessa. Varsinais-Suomen vaaliliitto perussuomalaisten kanssa voi nostaa heille yhden edustajan vieden samalla keskustan toisen ennustetun paikan.


Ryhmä muut on haastava ennustettava. Todennäköisimmin Uudeltamaalta tulee valituksi yksi sinisten edustaja. Uudellamaalla Hjallis Harkimon liike nyt ja Helsingissä feministipuolueen ja piraattipuolueen vaaliliitto ovat myös mahdollisia yksittäisten paikkojen saajia. 


Tässä oman ennustuksemme muutokset nykyisten eduskuntaryhmien paikkamääriin:


  • SDP 47 (+12)
  • Kokoomus 39 (+1)
  • Keskusta 31 (-17)​
  • ​Perussuomalaiset 26 (+9)
  • Vihreät 25 (+10)
  • ​Vasemmistoliitto 15 (+3)
  • ​RKP 9 (0)
  • KD 6 (+1)
  • Muut 1 (-19)


Accuscore julkaisee kuluvan viikon aikana kaksi vaalipiirikohtaista ennustetta, jossa ennustetaan myös vedonlyöntimarkkinoiden kertoimien pohjalta henkilöt, jotka valitaan eduskuntaan.